Mối liên hệ giữa Xác Suất và Tỷ Lệ Cược

5/5 - (7 bình chọn)

VN88biz.Com – Mối liên hệ giữa Xác Suất và Tỷ Lệ Cược – Bài này định nghĩa về tỉ lệ cược, tìm hiểu khái niệm xác suất và cách ứng dụng xác suất để tính tỉ lệ cược bóng đá. Khi bạn đọc đã nắm những phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nhận biết các loại tỉ lệ cược và các tính chúng.

Xác Suất và Tỉ lệ cược

Bài này định nghĩa về tỉ lệ cược, tìm hiểu khái niệm xác suất và cách ứng dụng xác suất để tính tỉ lệ cược. Khi bạn đọc đã nắm những phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nhận biết các loại tỉ lệ cược và các tính chúng. 

1. Định nghĩa Tỉ lệ cược

Định nghĩa thực chất của tỉ lệ cược là xác suất kết quả của một sự kiện.

Nhà cái sử dụng tỉ lệ cược để tính tiền trả về dựa trên tiền cược đặt cho một kết quả xác định của một trận đấu. Có nghĩa là nếu cơ hội cho kết quả đặt cược xãy ra là 50%, thì tiền trả về cho cược đặt sẽ phản ánh tỉ lệ cơ hội đó. Bởi vì tỉ lệ cược liên hệ trực tiếp đến tỉ lệ phần trăm xác suất kết quả của trận đấu, ta cần phải nắm rõ khái niệm xác suất.

Xác suất là khái niệm căn bản mà tất cả nhà cái và người chơi cần biết.

2. Khái niệm Xác suất

Xác suất là tỉ lệ giữa các kết quả khác nhau của một trận đấu. Nghĩa là nếu bạn chỉ trông đợi một kết quả đối với một trận đấu, nhưng có thể có 2 kết quả có khả năng xảy ra, ví dụ như tung đồng xu, xác suất sẽ là 1:2 (50%) cơ hội để kết quả bạn lựa chọn có thể xảy ra.

Công thức tính:
P = s / (s + f)
s = kết quả
f = số lượng các kết quả khác có thể có

Vậy, để tính xác suất tung đồng xu được mặt “Hình”, áp dụng công thức trên ta có:
P = 1 / (1 + 1 )
P = 1/2
P = 50%

Nếu ta tung đồng xu 2 lần để được kết quả là 2 mặt hình, xác suất sẽ được tính như sau:

Kết quả có thể xảy ra:

P = 1/ 4
P = 25%

3. Tính tỉ lệ cược

Chúng ta đã biết khái niệm xác suất, giờ hãy tiếp tục tìm hiểu cách tính tỉ lệ cược từ các tỉ lệ xác suất.

Công thức đổi tỉ lệ xác suất sang tỉ lệ cược:
P / (1 – P )
P = xác suất của một trận đấu

Ví dụ, để tính tỉ lệ cược khi đổ 1 viên xí ngầu, xác suất đổ được mặt xí ngầu chọn trước là 1/6 (0.167). Tỉ lệ cược sẽ là:
0.167 / (1 – 0.167) = 0.2

Để tính tỉ lệ cược cho một sự việc có khả năng xảy ra cao, ví dụ như khả năng xảy ra của 5 mặt xí ngầu, thay vì một mặt, ta tính như sau:
P = 5/6 (0.83)
0.83 / (1 – 0.83) = 5

Nếu bạn đặt cược và kết quả mặt xí ngầu ra đúng như đã chọn, bạn thắng được 1 cộng với 5 tiền đặt cược. Biểu diễn ở tỉ lệ cược dạng phân số là 1:5 hay 1/5, hoặc dạng cược số thập phân là 1.20, bao gồm cả tiền đặt cược trong đó.

4. Các loại tỉ lệ cược

Có 3 loại cược chính: Cược phân số, cược Mĩ và cược thập phân. Cược thập phân được chia làm các loại nhỏ hơn là Cược Hong Kong, cược Ma Lay và cược Indo. Phổ biến nhất ở các trang cá cược châu Á là cược Hong Kong, Ma Lay và cược thập phân.

a. Cược phân số

Chủ yếu được các nhà cái Anh quốc sử dụng, cược phân số cho biết tổng số tiền thắng cược (không kể tiền đặt cược) trả cho người đặt nếu thắng. Nếu tỉ lệ cược là 1 / 4 (một phần tư), người đặt sẽ thắng thêm 25GBP trên mỗi 100GBP tiền cược. Khi thắng, tiền cược được trả về cho người chơi, do đó, nếu tỉ lệ cược là 4/1, thì với số tiền đặt cược 100GBP, bạn sẽ nhận về tổng cộng là 500GBP (400GBP và 100GBP tiền đặt cược). Tỉ lệ cược 1/1 được gọi là cược even hay even money (tiền thắng cược bằng tiền đặt cược).Bảng tỉ lệ cược phân số dựa trên xác suất:

b. Cược Mĩ

Là các tỉ lệ cược được kí hiệu âm hoặc dương, sử dụng trong cược đặt cho kết quả đúng của một trận đấu.

Cược hệ số dương

Tỉ lệ cược với hệ số dương cho biết số tiền thắng cược tính trên mỗi 100USD đặt cược (khi tỉ lệ cược lớn hơn 1/1). Tỉ lệ cược 1/1 được ghi là 100USD. Tỉ lệ cược phân số 4/1 sẽ được ghi là 400USD.

Cược hệ số âm

Tỉ lệ cược với hệ số âm cho biết số tiền cược cần đặt để có thể thắng được 100USD (khi tỉ lệ cược nhỏ hơn 1/1). Tỉ lệ cược 1/1 được ghi là -100USD. Tỉ lệ cược phân số ¼ được ghi là -400USD.

Ví dụ:
Giả sử xác suất đội A thắng đội B là 2/1, tức là nếu đặt cho đội A thắng, tỉ lệ cược thập phân sẽ là 1/2, đặt cho đội B thắng tỉ lệ cược sẽ là 2/1. Tỉ lệ tiền cược cho đội A sẽ là -200 và cho đội B là 200.
c. Cược thập phân:

Về cơ bản, cược thập phân chính là cược phân số quy đổi thành.

Ví dụ, tỉ lệ cược phân số là 1/4, mà 1/4 = 0.25, cộng với tiền đặt cược ban đầu là 1, ta có tỉ lệ cược thập phân là 1.25. Tỉ lệ cược phân số là một trong các dạng cược được ưa chuộng nhất, do đó được nhiều nhà cái chọn làm tỉ lệ cược chính.

Có một số kiểu định dạng cược thập phân khác nhau như cược Ma Lay, Indo và Hong Kong.

Bảng cược thập phân dựa theo xác suất:

d. Cược Hong Kong:

Cược Hong Kong là dạng cược đơn giản nhất, và được sử dụng như công cụ để hiểu cược Indo và cược Ma Lay.

Về căn bản, cược Hong Kong cho biết số tiền thắng cược nhận được, không bao gồm tiền đặt cược. Đối với cược Hong Kong, không thể thua nhiều hay ít hơn số tiền đặt cược, nhưng ta có thể nhiều hoặc ít hơn tiền đặt cược.

Nếu tiền trả về ít hơn tiền đặt cược, ví dụ đặt 100USD nhận về thêm 85USD thắng cược, vậy tỉ lệ cược sẽ là 0.85.

Nếu tiền trả về nhiều hơn tiền đặt cược, ví dụ, đặt 100USD thắng thêm 125USD, tỉ lệ cược sẽ là 1.25.

Ví dụ: Liverpool @ 0.95

Đặt cho Liverpool 100USD và thắng, sẽ nhận thêm 95USD tiền thắng cược. Nếu thua, mất 100USD tiền đặt cược ban đầu.

Bảng cược Hong Kong dựa theo xác suất:

e. Cược Indo:

Cược Indo về cơ bản giống cược thập phân, nhưng khi tiền thắng cược thấp hơn tiền đặt cược, tỉ lệ sẽ hiển thị hệ số âm.

Với cược Indo, bạn có thể thua nhiều hơn số tiền thắng cược dự tính, và cũng như cược Hong Kong, cược Indo có thể thắng nhiều hơn số tiền đặt cược. Nếu hệ số cược Indo là âm, hệ số này cho biết số tiền cần đặt để có thể thắng được 1. Tức là với hệ số -1.25 bạn phải đặt 125 nếu muốn thắng 100. Nếu tiền trả về lớn hơn tiền cược, ví dụ đặt 100USD có thể thắng 125USD, khi đó hệ số cược sẽ được ghi là 1.25 (tương tự như cược Hong Kong).

Ví dụ:

Người chơi đặt 100USD cho Liverpool , chấp 0.5, hệ số cược là -1.25

Nghĩa là nếu thắng, người chơi nhận được thêm 100. Nếu thua, người chơi sẽ thua 125.

Bảng cược Indo dựa theo xác suất:

f. Cược Ma Lay:

Có thể hiểu cược Ma Lay là dạng ngược lại của cược Hong Kong. Cược này hiển thị giá trị âm khi tiền thắng cược lớn hơn tiền đặt cược, và cũng như cược Hong Kong, cược Ma Lay sẽ hiển thị số tiền ước tính nhận được nếu tiền thắng cược nhỏ hơn tiền đặt cược. Bởi lẽ, thay vì hiển thị số tiền thắng, cược Ma Lay hiển thị đại lượng ngược lại, tức là số tiền phải bỏ ra để thắng được 1.

Một lưu ý quan trọng là đối với cược Ma Lay, bạn sẽ không thể thua nhiều hơn hay thắng nhiều hơn số tiền đặt cược.

Giải thích:

Nếu tiền thắng cược nhỏ hơn tiền đặt cược, ví dụ đặt 100 và nhận được 85 nếu thắng, vậy hệ số cược sẽ là 0.85.

Nếu tiền thắng cược lớn hơn tiền đặt cược, ví dụ đặt 100 và nhận được 125 nếu thắng, vậy hệ số cược sẽ là -0.8.

-0.8 nghĩa là nếu bỏ ra 80 bạn có thể nhận thêm 100 nếu thắng.

Bảng cược Malay dựa theo xác suất:

5. Đổi dạng cược:

Người chơi cần biết cách đổi sang cược thập phân do các nhà cái khác nhau sẽ có cách hiển thị cược khác nhau. Sau đây là những cách đổi đơn giản mà người chơi cần nắm:

– Cược phân số sang cược thập phân và ngược lại.
Cược phân số = 1/4
Cược thập phân = 1 + 1/4 = 1.25

Cách đổi từ cược thập phân sang cược phân số là làm ngược lại. Tức là lấy cược thập phân trừ đi 1 và quy về dạng phân số.

– Cược thập phân sang cược Hong Kong và ngược lại

Để đổi từ cược thập phân sang cược Hong Kong, chỉ cần lấy hệ số cược trừ 1.
Cược thập phân = 2.27
Cược Hong Kong = 2.27 – 1 = 1.27

Để đổi từ cược Hong Kong sang cược thập phân, chỉ cần lấy hệ số cược Hong Kong cộng 1.

– Cược Hong Kong sang cược Malay và ngược lại

Công thức: – (1/X)

Lấy 1 chia cho hệ số cược Hong Kong lớn hơn 1 và chuyển kết quả sang giá trị âm để có hệ số cược Malay.

Ví dụ: đổi cược Hong Kong hệ số 1.25 sang cược Malay:
– (1/1.25) = -0.8

Làm ngược lại để đổi từ cược Malay sang Hong Kong.♠

Nhà cái v9bet đăng ký => Tại Đây 

Nhà cái w88 đăng ký => Tại Đây 

Nhà cái 188bet đăng ký => Tại Đây

Nhà cái VN88 đăng ký => Tại Đây

Xemlive.net – Chúc các bạn may mắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *